Colofon

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse wet inzake telecommunicatiediensten), § 55 RStV (nationaal omroepverdrag)

EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH
Nollenburger Weg 34
D-46446 Emmerich am Rhein

Vertegenwoordigingsbevoegde directeur:
Steffen Borth

Telefoon: +49 2822 91421-0
Telefax: +49 2822 91421-21
E-Mail: info@embricana.de

Registerrechtbank: Amtsgericht Kleve HRB 3059
Btw-nummer: DE 120060564

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG, § 55 RStV
Steffen Borth

Gegevensbescherming
Hier vindt u onze informatie inzake gegevensbescherming:
Gegevensbescherming PDF

 

Vrijwaringsclausule

1. Inhoud van het online-aanbod
EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op onze website verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de internetpagina’s of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of geheel te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (‘hyperlinks’) die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH liggen, zou EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij kennis heeft van de inhoud en zij technisch in staat zou zijn en van haar in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik in geval van illegale inhouden te voorkomen. EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Zij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkrecht
EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH streeft ernaar, de auteursrechten van de gebruikte beelden foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door haar zelf gemaakte beelden foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is!
Het copyright voor gepubliceerde, door EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH niet toegestaan.

Geschillenbeslechtingsprocedure
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Consumenten hebben de mogelijkheid, dit platform te gebruiken om hun geschillen in verband met een online-bestelling te regelen.

Foto’s
@Fotolia
@iStock

Design en uitvoering:
Agentur romen
Steinstraße 17–19
D-46446 Emmerich am Rhein
www.agentur-romen.de